Organizator

Fundacja Lux Pro Monumentislogo

Fundacja „Lux Pro Monumentis” została założona w lutym 2011 roku. Inicjatorem powstania Fundacji
była Beata Konieczniak, która stała się jednocześnie jednym z Fundatorów.

Misja i cele fundacji

Fundacja „Lux Pro Monumentis” to organizacja pozarządowa skupiająca grupę miłośników Łodzi, jej architektury, dziedzictwa kulturowego, nowoczesnych technologii oraz możliwości, jakie niosą. Łódź, miasto o dużym potencjale – zarówno społecznym jak i kulturalnym, pozwala na realizację kreatywnych działań, dlatego jednym z pierwszych wyzwań przyjętych przez Fundację było stworzenie wydarzenia, dla którego główną rolę odgrywa zarówno architektura jak i światło. W 2011 roku powołano do życia „Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move. Festival. Łódź. Głęboko wierzymy, że Festiwal Światła poprzez niecodzienną formę ekspozycji i ekspresji ma szansę odmiany nocnego wizerunku Łodzi. Medium światła jest najmniej inwazyjnym i jednocześnie najbardziej efektywnym sposobem na rewitalizację miejsca i zainteresowanie odbiorcy. Wydarzenia Festiwalowe adresujemy do wszystkich, zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych, mając nadzieję, że zafascynowani naszymi działaniami odwiedzą nas w przyszłosci.
Light. Move. Festival. podczas każdej edycji spotyka się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Łodzi oraz turystów, a bezpłatna, otwarta formuła imprezy pozwala na swobodne uczestnictwo. Podczas każdej edycji łódzka architektura i przestrzenie publiczne zaskakują, czarują, zmieniają swoje codzienne oblicze, wywołując na twarzach uśmiech a pozytywana energia rozsiewa się na całe miasto.

Fundatorzy:

 1. Mirosław Kuliś
 2. Beata Konieczniak
 3. Norbert Wasserfurth – Grzybowski
 4. Krzysztof Pawłowski
 5. Krzysztof Stefański

Członkowie Fundacji „Lux Pro Monumentis”:

 • Jerzy Wyrozumski – Prezes Zarządu Fundacji
 • Norbert Wasserfurth – Grzybowski – Członek Zarządu
 • Barbara Wiaderna – Członek Zarządu
 • Beata Konieczniak – Członek Rady Fundacji
 • Krzysztof Pawłowski – Członek Rady Fundacji
 • Krzysztof Stefański – Członek Rady Fundacji

Dokumenty do pobrania

Do najważniejszych celów Fundacji „Lux Pro Monumentis” należą działania na rzecz:
a) promocji dziedzictwa kulturowego oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych;
b) wspierania aktywności w zakresie rewitalizacji i animacji;
c) aktywizowania społeczności lokalnych poprzez naukę, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, a także promocja społecznej aktywności;
d) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym animowania kontaktów i wymiany kulturalnej;
e) upowszechniania kultury regionalnej.

Pomysł stworzenia w Łodzi „Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła” Live. Move. Festival. zrodził się na przełomie 2009 i 2010 roku. Jego pomysłodawcami są Beata Konieczniak i Norbert Wasserfurth – Grzybowski.

Aktualny zakres działalności Fundacji to:

 • organizacja „Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move Festival. (3 edycje). Używamy medium światła, aby podkreślić kulturowy i architektoniczny potencjał miasta. Promujemy ekologiczne technologie oświetleniowe poprzez prezentację unikatowych iluminacji architektonicznych a także poprzez prezentację instalacji świetlnych, projekcji typu 3D mapping, oraz wielkoformatowych projekcji video.
 • propagowanie ekologicznych, energooszczędnych technologii oświetleniowych;
 • promocja historii i dziedzictwa kulturowego Łodzi;
 • działania społeczne w celu uświadomienia lokalnym społecznościom, jak ważne jest świadomie kreowanie przestrzeni miejskiej w której żyją;
 • wydawnictwo „Techne”, periodyk tworzony we współpracy z łódzkimi historykami sztuki i architektami dla promocji dziedzictwa kulturowego regionu;
 • współpraca z uczelniami technicznymi i artystycznymi;
 • tworzenie dokumentacji konserwatorskiej zabytków z obszaru województwa łódzkiego.

Działamy dla miasta, a Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła jest wydarzeniem kreującym jego pozytywny wizerunek.
Jesteśmy chętni do współpracy z innymi organizacjami oraz osobami, które kochają piękno, mają świadomość wartości i dziedzictwa kulturowego.

Zapraszamy do kontaktu!

Wsparcie fundacji

Fundacja jest podmiotem należącym do sektora pozarządowego (ang. non-profit organizations NGO). Działa i realizuje swoje cele dzięki Partnerom, Sponsorom, darowiznom, jak również – w przypadku większych wydarzeń – środkom, które pozyskuje w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez instytucje państwowe.

Raport medialny z Light Move Festival 2013

Zapraszamy do pobrania raportu medialnego z Light Move Festival 2013.

Dane kontaktowe

Fundacja „Lux Pro Monumentis”
ul. Piotrkowska 86, lok. 10 u
90-103 Łódź
tel: (42) 207 21 55, m: 505 952 798
adres e-mail: biuro@lmf.com.pl
www.luxpromonumentis.pl
www.lmf.com.pl | www.lmf2014.lmf.com.pl
KRS: 0000387024
NIP: 7252045856
REGON: 10-1085596
Krajowy Rejestr Sądowy: https://ems.ms.gov.pl/
Baza NGO: http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=210165