O festiwalu

Idea

Logo Light Move Festival„Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move. Festival. pragnie ukazać mieszkańcom miasta, turystom oraz władzom nową wartość odmienionych światłem przestrzeni miejskich. Celem jest zmiana postrzegania miasta i zmiana wizerunku miasta. Jest to wydarzenie:

  • o charakterze kulturowym i twórczym,
  • wzmacniające poczucie tożsamości Łodzian,
  • edukacyjne – pokazujące wartość zabudowy miejskiej.

„Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move. Festival. to dźwięk, muzyka, kolor, tożsamość miasta i nowoczesne ekologiczne rozwiązania technologiczne. Pomysłodawcą Festiwalu Światła była Beata Konieczniak i Norbert Wasserfurth – Grzybowski.

Light Move Festiwal – Założenia

Light Move Festival - ZałożeniaZałożenia Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light. Move. Festival. to:

  • wpisanie się w kalendarz wydarzeń miejskich, ponieważ Festiwal Światła jest niepowtarzalnym wydarzeniem artystyczno-kulturalnym;
  • wzbudzenie zainteresowanie mieszkańców, turystów oraz samorządowców medium światła;
  • promowanie Łodzi – zarówno w kraju, jak i za granicą, a także wpływał na zmianę wizerunku miasta;
  • pozyskiwanie do działań festiwalowych (instalacje, projekcje, wydarzenia) uznanych artystów światowej rangi;
  • wspieranie artystów lokalnych, studentów uczelni artystycznych, technicznych dając im możliwość realizacji własnych projektów oraz zagospodarowania przestrzeni miejskiej;
  • ożywienie obszaru objętego iluminacjami i działaniami festiwalowymi – przestrzeni ważnych historycznie dla miasta;
  • przejęcie najlepszych instalacji festiwalowych do stałej ekspozycji.