Konkurs „Rzuć trochę światła na ekologię!”

Fundacja „Lux Pro Monumentis pod honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty. organizuje konkurs tematyczny „Rzuć trochę światła na ekologię!” adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wybrane w drodze konkursu prace zostaną zaprezentowane podczas IV edycji Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła – Light. Move. Festival. Łódź 2014.

 fot. Expérimentations étudiantes, Fete des Lumieres 2013, Lyon