Konkurs „BUDYNKI SZANUJĘ, NA ŚCIANACH NIE MALUJĘ”

Informacja nt. Konkursu Plastycznego

pt. „BUDYNKI SZANUJĘ, NA ŚCIANACH NIE MALUJĘ”

w ramach kampanii społecznej „Wspólne Osiedla”

 

ORGANIZATORZY PROJEKTU:

kom. Aneta Kominiak z Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

Konkurs został objęty patronatem przez Fundację LUX PRO MONUMENTIS – organizatora corocznych edycji Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła – „Light Move Festival” oraz Urząd Miasta Zgierza

UCZESTNICY KONKURSU:

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Zgierzu, ul. Musierowicza 2, Gimnazjum nr 2 w Zgierzu, ul. 3 Maja 46a, Gimnazjum nr 3 w Zgierzu, ul. Leśmiana 1

CEL PROJEKTU:

  • Zorganizowanie konkursu plastycznego dla młodzieży gimnazjalnej w Zgierzu,

  • Propagowanie wśród młodzieży szkolnej pozytywnych zachowań w aspekcie poszanowania cudzego mienia a w szczególności zwrócenia uwagi na zjawisko wandalizmu i niszczenia elewacji budynków poprzez nanoszenie wulgarnych napisów,

  • zainicjowanie przedsięwzięcia, które wpłynie na wzmożenie ochrony dziedzictwa narodowego, lokalnego a także estetykę w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,

  • Propagowanie zgodnego z prawem trybu życia i inicjowanie oraz prowadzenie działań profilaktycznych zmierzających do minimalizacji zagrożeń wśród nieletnich oraz ukierunkowanych na zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich a w szczególności zapobieganie niszczeniu mienia (w ramach kampanii społecznej „Wspólne Osiedla”),

  • Integracja młodzieży na rzecz zagospodarowania czasu wolnego oraz zainspirowanie młodzieży do rozwijania umiejętności plastycznych,

  • Kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie,

  • Współpraca z Fundacją LUX PRO MONUMENTIS w obrębie wspólnego celu jakim jest uświadamianie lokalnym społecznościom (m.in. młodzieży) jak ważne jest świadomie kreowanie przestrzeni miejskiej w której żyją jak również dbałość o estetykę budynków.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROJEKTU:

  • Projekt jest zaadresowany do młodzieży klas pierwszych i drugich ze szkół gimnazjalnych z terenu miasta Zgierza,

  • Udział uczniów w konkursie plastycznym, którego celem jest zwrócenie uwagi na konieczność zadbania o czystość, estetykę w miejscach publicznych itd.,

Policja jest jednym z wielu organów zobowiązanych do inicjowania i prowadzenia wspólnie z organizacjami samorządowymi i społecznymi działań profilaktycznych zmierzających do minimalizacji zagrożeń wśród nieletnich.

Niniejszy Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi małoletnim, jak ważna jest dbałość o estetykę miejsc publicznych poprzez nie dokonywanie zniszczeń na elewacjach budynków. Kolejnym założeniem Projektu jest uświadomienie młodzieży, iż samowolne zamalowywanie przystanków, murów i ścian budynków bez wiedzy i zgody ich właścicieli jest karalne. Wulgaryzmy, graffiti w sferze publicznej traktowane są jako akt wandalizmu, piętnowane i potępiane przez społeczeństwo. Usunięcie takiego graffiti wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi sięgającymi nawet kilku tysięcy złotych.

Oprócz zintensyfikowanych działań zmierzających do ustalania i dotarcia do sprawców tego typu szkód, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu wystąpiła z inicjatywą działań profilaktycznych w tym zakresie.

Wspólny cel Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu i Fundacji LUX PRO MONUMENTIS związany z przeciwdziałaniem niszczeniu mienia oraz podjęta współpraca zaowocowała stworzeniem projektu konkursu plastycznego. Fundacja LUX PRO MONUMENTIS organizując Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła „Light Move Festival” bazuje na założeniu, że światła jest najmniej inwazyjnym i jednocześnie najbardziej efektywnym sposobem na zainteresowanie odbiorcy innym wizerunkiem budynku bez jego niszczenia.

Używając medium światła, aby podkreślić kulturowy i architektoniczny potencjał miasta organizatorzy „Light Move Festival” promują ekologiczne technologie oświetleniowe poprzez prezentację unikatowych iluminacji architektonicznych a także poprzez prezentację instalacji świetlnych, projekcji typu 3D mapping, oraz wielkoformatowych projekcji video.

Bazując na tym sposobie odmiany wizerunku elewacji budynku bez jego niszczenia – zrodził się pomysł, aby zachęcić młodzież to fantazjowania na kartonie, a nie na ścianach budynku.

W czerwcu 2014 r. Komisja Konkursowa wybrała 9 najlepszych prac.

Zwycięzcami Konkursu są Uczniowie:

Gimnazjum nr 1 w Zgierzu:

I m-ce: Aleksandra Rylska

Aleksandra Rylska, Łaźnia Miejska Zgierz I MIEJSCE

II m-ce: Aleksandra Kubasiewicz

Aleksandra Kubasiewicz Łaźnia Miejska Zgierz II m-ce

III m-ce: Paulina Materka

Paulina Materka Szczytowa ściana bloku III MIEJSCE

Gimnazjum nr 2 w Zgierzu:

I m-ce: Izabella Zalewska

Izabella Zalewska Budynek MDK Zgierz I MIEJSCE

II m-ce: Julia Lewandowska

Jakub Wojtaszczyk Dworzec PKp Zgierz Północ II miejsce (1)

III m-ce: Maria Budka

Maria Budka Sciana budynku na ul. Długiej Zgierz III MIEJSCE (1)

Gimnazjum nr 3 w Zgierzu:

I m-ce: Kinga Kociszewska

Kinga Kociszewska Dworzec PKP Zgierz Północ I MIEJSCE

II m-ce: Jakub Wojtaszczyk

Julia Lewandowska Budynek MDK Zgierz II_MIEJSCE (1)

III m-ce: Angelika Kozina

Angelika Kozina Dworzec PKP Zg Płn III MIEJSCE

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD odbyło się w dniu 26.09.2014 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miasta Zgierza Pl. Jana Pawła 16

Nagrody dla Zwycięzców ufundował Urząd Miasta Zgierza.